< * >

Slika 5. Kronična limfatična leukemija (LEUKAEMIA CHRONICA LYMPHATICA). Koštana srž obojena Giemsom je hipercelularna na račun difuznih i nodularnih  infiltrata srednje velikih limfocita, koji su imunohistokemijski gotovo svi CD20 pozitivni (limfociti B), dok su stanice hematopoeze reducirane.