< * >

Slika 4. Primarna mijelofibroza (MYELOFIBROSIS PRIMARIA). Hipercelulrna koštana srž koja sadrži umnožene i atipične magakariocite. Mijelopoeza je lagano umnožena dok su eritroni uredno zastupljeni. Bojenjem po Gomoryju u intersticiju se vide umnožena retikulinska i kolagena vlakna.