< * >

Slika 1. Kronična mijeloična leukemija (LEUKAEMIA MYELOICA CHRONICA). Hipercelularna koštana srž na račun umnožene mijelopoeze koja sadrži sve njene razvojne oblike. Megakariociti su mali, polimorfni, hipolobuliranih jezgara.