< * >

Slika 6. Bazocelularni karcinom. Multicentrični, površinski bazaliom. Više otočića koje stvaraju atipične stanice nalik stanicama bazalnog sloja epidermisa. Na rubu otočića je karakterističan palisadni poredak.