< * >

Slika 3. Obična bradavica (VERRUCA VULGARIS). Koža s resičastom tvorbom na površini, građenom od hiperplastičnog i hiperkeratotičnog epidermisa, s kolilocitozom u površnim slojevima.