< * >

Slika 7. Ewingov sarkom (SARCOMA EWING). Proksimalni dio fibule zahvaćen tumorom. Na uzdužnom prerezu kroz kost, tumor infiltrira dijafizu i prodire u okolna meka tkiva. Histološki je građen od mase malih, okruglastih, nedifernciranih stanica, oskudnih citoplazmi, koje su imunohistokemijski CD99 pozitivne (membransko bojenje).