< * >

Slika 5. Hondrosarkom (CHONDROSARCOMA). Distalni dio femura sa sivkastim tumorom, koji probija zglobnu hrskavicu i kortikalis, šireći se u okolna meka tkiva. Histološki je građen od režnjića koje formiraju atipični hondrociti uloženi u hijalini ili miksoidni matriks.