< * >

Slika 3. Hondrosarkom (CHONDROSARCOMA). Rendgenska snimka dorzalnog dijela grudnog koša s lopaticom infiltriranom tumorom.