< * >

Slika 1. Srčani mišić sa starim ožiljkom građenim od acelularnog veziva. U ožiljku je kalcifikat.