< * >

Slika 1. Ciroza jetre (CIRRHOSIS HEPATIS). Lagano smanjena jetra, na opip čvrsta, čvoraste površine. Na reznoj plohi vide se žućkasti čvorovi manji od 1 cm, pa govorimo o mikronodularnoj cirozi. Ova ciroza je posljedica uzimanja alkohola.