< * >

Slika 1. Hipertrofija srčanog mišića lijeve klijetke (HYPERTROPHIA MYOCARDII VENTRICULI SINISTRI). Normalno srce (A) u usporedbi sa srcem hipertrofične lijeve klijetke (B). Vidi zadebljalu stijenku lijeve klijetke i usporedi njenu debljinu s debljinom stijenke normalnog srca.