< * >

Slika 2. Kongestija jetre. Tkivo jetre s centrilobularnom nekrozom hepatocita.