< * >

Slika 2. Hijalina arterioloskleroza. Stijenke arteriola u jajniku su hijalino zadebljane i suženog lumena.