< * >

Slika 1. Hijalina arterioloskleroza (ARTERIOLOSCLEROSIS HYALINA). Stijenka arteriole slezene zadebljana je homogenim eozinofilnim materijalom i suženog lumena. Ova promjena nastaje zbog ekstravazacije proteina plazme i odlaganja materijala sličnog bazalnoj membrani. Najčešće se javlja u bubregu. Generalizirana promjena vidi se kod starijih ljudi s hipertenzijom.