< * >

Slika 1. Edem pluća (OEDEMA PULMONIS). Lijevo plućno krilo s dva režnja. Cijelo pluće doima se voluminozno, a pleura je napeta. Osim plućnog edema vidi se i antrakoza pluća.