< * >

Slika 2. Metastaze u jetri. Brojni žućkasto-crvenkasti dobro ograničeni čvorovi metastatskog adenokarcinoma jetre, čije su stanice histološki vrlo polimorfne i stvaraju rijetke abortivne žlijezde.