< * >

Slika 1. Hamartom pluća (HAMARTOMA PULMONIS). U plućnom parenhimu je čvor građen od hrskavičnog tkiva.