< * >

Slika 9. Granulom stranog tijela. Orijaška stanica sadrži fagocitiranu nit kirurškog konca.