< * >

Slika 8. Granulom stranog tijela. Brojne orijaške stanice, dijelom fagocitirane niti kirurškog konca i limfocitni upalni infiltrat.