< * >

Slika 7. Granulom stranog tijela. Potkožno vezivo s čvorom, granulomom tipa stranog tijela oko zaostalog kirurškog šava.