< * >

Slika 5. Sarkoidoza limfnog čvora. Granulomi kod sarkoidoze građeni od epiteloidnih stanica i orijaških stanica .