< * >

Slika 4. Sarkoidoza limfnog čvora. Granulomi građeni od epiteloidnih stanica i orijaških stanica.