< * >

Slika 2. Fibrinoidna nekroza stijenke krvne žile bubrega.