< * >

Slika 1. Fibrinoidna nekroza stijenke krvne žile testisa. Ovaj oblik nekroze najčešće se javlja u krvnim žilama kod autoimunosnih bolesti. Nekrotično tkivo sa depozitima imunih kompleksa, komplementa i proteina plazme se vidi kao amorfni, eozinofilni materijal.