< * >

Slika 8. Intraepitelni adenokarcinom (ADENOCARCINOMA IN SITU).  Ovo je in situ adenokarcinom vrata maternice. Dio endocervikalne žlijezde je obložen normalnim epitelom, a dio epitelom koji pokazuje izraženu pseudostratifikaciju, staničnu atipiju i mitoze u višim slojevima.