< * >

Slika 1. Nekroza masnog tkiva dojke (NECROSIS TEXTUS ADIPOSI MAMMAE). Tkivo dojke s više žućkastih žarišta, čvrstih na opip.