Sadržaj
Početna stranica
III Poremećaji tjelesnih tekućina i hemodinamike

3.1. Edem

3.2. Embolija

3.3. Hiperemija i kongestija

3.4. Infarkt