< * >

Slika 3. Cervikalna intraepitelna novotvorina vrata maternice, CIN III. Jedan od serijskih rezova konusa vrata maternice. Na dijelu površine je atipični pločasti epitel koji se spušta u kripta (žlijezde) i dopire do endocervikalnog resekcijskog ruba konusa.