< * >

Slika 4. Adenokarcinom vrata maternice. Dio stijenke vrata maternice s tumorskim tkivom građenim od atipičnih žlijedi. Histološki, tumorsko tkivo je mucinozni adenokarcinom, endocervikalnog tipa, dobro diferenciran.