< * >

Slika 7. Dijabetička glomerulopatija (PAS bojenje). Jaka difuzna ekspanzija mezangija. Fibrinska kapa karakteristična je za dijabetičku nefropatiju. Nastaje zbog insudacije i nakupljanja plazmatskih proteina između endotela i bazalne membrane glomerula.