< * >

Slika 6. Lupusna nefropatija. Hipercelularni glomeruli, u kojima se vidi segmentalna fibrinoidna nekrozas rupturom bazalne membrane.