< * >

Slika 4. Glomerulonefritis s upalnim polumjesecima (PAS bojenje). Bowmanov prostor je djelomično ispunjen segmentalnim celularnim polumjesecom, koji je nastao proliferacijom parijetalnih stanica, migracijom upalnih stanica i odlaganjem fibrina u Bowmanov prostor.