< * >

Slika 3. Karcinom bubrega. Na rezovima kroz bubreg vidi se ograničen žućkast čvor sa žarištima krvarenja i cističnom promjenom.