< * >

Slika 1. Kronični pijelonefritis (PYELONEPHRITIS CHRONICA). Nepravilna zrakasta uvučenja na površini bubrega, što se histološki vidi kao uvučena površina s umnažanjem veziva, sklerozom glomerula i atrofijom kanalića.