< * >

Slika 9. Kronični glomerulonefritis (GLOMERULONEPHRITIS CHRONICA). Većina glomerula je hijalino obliterirana i pretvorena u hipocelularne ili acelularne kuglice. Kanalići su atrofični. U intersticiju je umnoženo vezivo s mononuklarnim upalnim infiltratom.