< * >

Slika 6. Amiloidoza. Amiloid odložen u stijenkama krvnih žila pod polarizacijskim svjetlom pokazuje žućkasto-zelenkasti dvolom.