< * >

Slika 2. Amiloidoza bubrega. Tkivo bubrega obojeno Kongo-crvenilom za prikaz amiloida. Ovom se metodom amiloid prikazuje ružičasto do narančasto. Vidi krvnu žilu u čijoj stijenci je narančasto obojeni amorfni materijal.