< * >

Slika 1. Amiloidoza bubrega (AMYLOIDOSIS RENIS). Tkivo bubrega s krvnom žilom u čijoj stijenci se nalazi hijalini materijal – amiloid.