< * >

Slika 5. Akutni infarkt miokarda (INFARCTUS MYOCARDII RECENS). U intersticiju su brojni, dijelom raspali neutrofili, koji se regrutiraju iz krvnih žila.