< * >

Slika 4. Lobarna pneumonija. Alveolarni prostori ispunjeni su neutrofilima i fibrinom.