Atlas patologije

Atlas patologije prvenstveno je namijenjen studentima medicine i stomatologije, ali i studentima viših studija koji slušaju kolegij Patologija. Dopuna je udžbenicima iz patologije sa svrhom boljeg razumijevanja i svladavanja gradiva. Uključuje makroskopske i mikroskopske (histološke) slike morfoloških promjena u tkivima i organima koje su posljedica bolesti i mijenjaju njihovu normalnu građu i izgled. Atlas sadrži 515 slika, praćenih tekstom. Budući da je u digitalnom obliku, sadržaj je u svakom trenutku moguće izmijeniti, dodati nove slike ili maknuti/zamijeniti već postojeće. Pristup atlasu je slobodan. Svaka sugestija, posebno studentska, koja se odnosi na sadržaj, izgled slika ili tekst dobrodošla je.

Naslovnica Sadržaj Autori